Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Ochrana osobných údajov

Ak ste našim zákazníkom, odoberateľom noviniek, ponuky nehnuteľností, eBooku, poradenských článkov, alebo ak ste návštevníkom nášho webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a bezpečnosť. Zoznámte sa, prosím, s ochranou Vašich osobných údajov, zásadami ich ochrany a Vašimi právami, ktoré máte v súvislosti s Nariadením EU ( GDPR ) a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť Reality Hofer, s.r.o., so sídlom Budovateľská 34, 080 01 Prešov, IČO: 48 041 041, zapísaná v OR SR OS Prešov, oddiel:Sro, vložka č. 31148/P. Prevádzkujeme webové stránky www.realitna-poradna.sk, www.realityhofer.sk, www.stefanhofer.sk, www.vasarodinnarealitka.sk, www.financiehofer.sk

Vaše osobné údaje spracovávame ako prevádzkovateľ, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, akú dlhú dobu. Vyberáme tiež osoby (realitných maklérov), ktoré v našom mene spracúvajú Vaše osobné údaje a sú na to poverení zmluvou.  

Ak sa budete potrebovať v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov na nás obrátiť, je Vám k dispozícii t.č. +421 907 737 131 alebo emailová adresa: info@realityhofer.sk

1. Zásady spracúvania osobných údajov v Reality Hofer, s.r.o.

Spoločnosť Reality Hofer, s.r.o. ako prevádzkovateľ dodržiava pri spracúvaní osobných údajov tieto zásady:

1. Zásada zákonnosti - osobné údaje spracúvame len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu Vašich základných práv.

2. Zásada obmedzenia účelu – Vaše osobné údaje získavame len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a ďalej ich nespracúvame spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. Ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, štatistiky, účtovníctva je možný len ak je v súlade s iným zákonom.

3. Zásada minimalizácie osobných údajov – spracúvané údaje sú primerané, relevantné a obmedzené len na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

4. Zásada správnosti – spracúvané údaje sú vždy správne a podľa potreby aktualizované. Nesprávne alebo neaktualizované údaje budú bez zbytočného odkladu vymazané alebo opravené.

5. Zásada minimalizácie uchovávania – osobné údaje sú uchovávané najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa získali. Osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účely archivácie, štatistiky, účtovníctva a to na základe osobitného zákona.

6. Zásada integrity a dôvernosti – pri spracúvaní Vašich osobných údajov je zabezpečení ich ochrana a bezpečnosť pred neoprávneným prístupom k nim. Neposkytujeme ich tretím osobám. 

7. Zásada zodpovednosti – sme zodpovedný na dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov

2. Vymedzenie účelov a právnych základov na spracovávanie osobných údajov prevádzkovateľa Reality Hofer, s.r.o.

Prevádzkovateľom IS je spoločnosť Reality Hofer, s.r.o. , v mene ktorej môžu osobné údaje spracúvať  konatelia a sprostredkovatelia. Spoločnosť Reality Hofer, s.r.o. ako prevádzkovateľ pri svojej činnosti spracúva osobné údaje na tieto účely:

a) realitná činnosť – na účely, ktoré súvisia so sprostredkovaním predaja/kúpy/prenájmu nehnuteľnosti a poskytovaním realitných služieb

b) poradenská činnosť v oblasti realít – na účely zasielania poradenských článkov, videí, ebooku,

c) marketing – na účely zasielania ponuky nehnuteľností, výročných pozdravov, ponuky poskytovaných vlastných služieb, získavania nových nehnuteľností do ponuky

d) vedenie účtovníctva – na účely vystavovanie účtovných dokladov

e) finančné sprostredkovanie

Právne základy na spracovávanie osobných údajov u prevádzkovateľa Reality Hofer, s.r.o.:

a) Zákon - Zákon o účtovníctve,  Zákon o DPH, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a iné

b) Zmluva – Súhlas na zaradenie nehnuteľnosti do ponuky + VPS, Rezervačná zmluva, Zmluva o spolupráci

c) Súhlas dotknutej osoby – Záznam o poskytnutí informácií o nehnuteľnosti alebo vykonanej obhliadke, zakliknutie tlačidla Súhlasím na webstránke (opt-in), Súhlas na spracovanie osobných údajov, Súhlas s ukladaním a spracovaním cookies na webstránke

d) Oprávnený záujem – poskytnúť informácie o predávanej nehnuteľnosti na obhliadke, posielanie ponuky nehnuteľností na základe Vášho mailového dopytu, zasielanie ponuky vlastných služieb, výročných pozdravov a noviniek

3. Vaše práva pri ochrane Vašich osobných údajov

1. Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame

2. Máte právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov

3. Máte právo na prenos Vašich osobných údajov, právo namietať na ich spracúvanie a automatické individuálne rozhodovanie pri získavaní osobných údajov automaticky na webe

4. Ak máte pocit, že s Vašimi osobnými údajmi nenakladáme v súlade so zákonom, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak nás budete vopred informovať, aby sme mohli prípadné pochybenie napraviť.

5. Máte právo odhlásiť sa z emailovej komunikácie . Ak ste už náš existujúci zákazník, posielame Vám emaily s ponukou našich služieb, noviniek, výročné pozdravy a podobne na základe oprávenného záujmu informovať Vás ako nášho zákazníka. Ak ešte našim zákaznikom nie ste, posielame Vám ich na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch máte právo odhlásiť sa z takéhoto zasielania kliknutím na odhlasovací odkaz v každom emaily.

4. Bezpečnostné opatrenia prijaté na ochranu Vašich osobných údajov

a) technické, organizačné a personálne opatrenia

  • vodotlač obchodnej značky (fotky + videoobhliadka)
  • minimalizácia os. údajov – spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na daný účel
  • poučenie fyzických osôb, ktoré pre nás a pre sprostredkovateľa spracúvajú osobné údaje (oprávnené osoby)
  • prístupy a heslovanie technických prostriedkov, na ktorých sa spracúvajú os. údaje ( MT, PC ) - povinná identifikácia a autentizácia pri prístupe k IS
  • zálohovanie a antivírová ochrana
  •  zamykanie miestností
  •  mlčanlivosť

b) interné bezpečnostné pravidlá a postupy

c) vykonávanie testovacej, posudzovacej a hodnotiacej činnosti s ohľadom na cyklus spracúvania osobných údajov

5. Cookies

Za účelom zabezpečenia správneho fungovania tejto webovej stránky sa vo vašom zariadení ukladajú malé dátové súbory s názvom Cookies. Svoj súhlas s  používaním a ukladaním cookies vo svojom počítače je potrebné vyjadriť aktívnym zakliknutím na stránke, prípadne si zakliknutím z výberu možností môžete zvoliť rozsah ukladaných cookies. 

Čo sú Cookies?

Cookies je malý textový súbor, ktorý webové stránky ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri prehliadaní webových stránok. Umožňuje webovej lokalite zapamätať vaše akcie a predvoľby (napríklad prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné predvoľby zobrazenia) v priebehu určitého časového obdobia, takže ich nemusíte znova zadávať pri opätovnom prehliadaní webových stránok.

Ako používame Cookies?

 Naše webové stránky používajú súbory Cookies na zapamätanie nastavení používateľa a lepšie prispôsobenie webových stránok záujmom návštevníka.  Tieto súbory Cookies môžete nastaviť podľa vlastného uváženia, odstrániť alebo zablokovať, avšak v takom prípade niektoré funkcie týchto webových stránok nemusia fungovať podľa určenia. Informácie týkajúce sa súborov Cookies sa nepoužívajú na to, aby vás osobne identifikovali. Tieto súbory Cookies sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú tu popísané.

Ako nakladá Google s vašimi súbormi Cookies nájdete tu.

Ako kontrolovať súbory Cookies

Cookies môžete ovládať a / alebo vymazávať podľa vlastných potrieb. Môžete odstrániť všetky súbory Cookies, ktoré sú už uložené v zariadení, a väčšina prehliadačov povolí nastavenia, ktoré zabraňujú ukladaniu súborov Cookies. V takomto prípade budete pravdepodobne musieť manuálne upraviť niektoré nastavenia pri každom prehliadaní webových stránok a niektoré služby a funkcie

Správu súborov Cookies pre jednotlivé prehliadače nájdete tu:

prehliadač Google Chrome

prehliadač Mozilla Firefox

prehliadač Internet Explorer

prehliadač Opera

mobilne prehliadače Android, Safari

Krátkodobé súbory Cookies sa po vypnutí prehliadača automaticky vymažú.
Dlhodobé súbory Cookies sa uchovajú aj po vypnutí prehliadača a počítača.

 

6. Mlčanlivosť

1. Reality Hofer, s.r.o. ako aj jej sprostredkovatelia sú povinní zachovávať mlčanlivosť o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúvajú.

2. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania Vašich osobných údajov.

3. Reality Hofer, s.r.o. ako aj jej sprostredkovatelia sú povinní zaviazať mlčanlivosťou fyzické osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi u v Reality Hofer, s.r.o. ako aj u jej sprostredkovateľa.

4. Na základe Dohody o spoločnom spracúvaní osobných údajov spracúva spoločnosť Reality Hofer, s.r.o. Vaše osobné údaje spolu so spoločnosťou Vaša rodinná realitka, s.r.o. a spoločnosťou Financie Hofer, s.r.o. Spoločnosti spolu pôsobia pod jednou obchodnou značkou Reality Hofer.  Bez Vášho súhlasu Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím osobám.